BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU İLANI VE BİLİRKİŞİ LİSTESİ 2023

15 Aralık 2022

İl Müdürlüğümüzce, “Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği” hükümleri gereğince, Bartın ilinde oturan veya mesleki faaliyetini icra eden ve başka bir Ticaret İl Müdürlüğünün sicil listesinde kayıtlı olmayan kişilerden, Bartın İl Tüketici Hakem Heyetinde bilirkişilik görevi yapmak üzere “2023 yılı Bilirkişi Listesi” oluşturulacaktır.
2022 yılı Bilirkişi Listesinde bulunan (ekte sunulan) bilirkişilerin yeniden başvuru yapması gerekmemektedir. 2022 yılı için daha önce başvuru yapan ancak başvuru şartlarını taşımadığı için bilirkişi listesine alınmayan ya da çıkarılanların şartları taşıması halinde yeniden başvuru yapması gerekmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI:
Anılan Yönetmeliğin ‘Bilirkişiliğe başvuru ve kabul şartları’ başlıklı 15. maddesi gereğince bilirkişilik başvurusunda bulunacak kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:
a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa dahi devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.
b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.
c) Daha önce kendi isteği dışında listeden sürekli olarak çıkarılmamış ve tüketici hakem heyetleri nezdinde bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.
ç) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten sürekli olarak yasaklanmamış olmak.
d) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve 17 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen belgelere sahip olmak.
e) Bilirkişilik temel eğitimini başarıyla tamamlamak.
f) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıl fiilen çalışmış olmak.
g) Başvuru yapılan il müdürlüğü tarafından hazırlanan liste dışında başka bir listede kayıtlı olmamak.

BAŞVURU USULÜ:
Başvuru Yeri: Başvurular, https://bartin.ticaret.gov.tr/ internet adresinde yayımlanan bilirkişilik ilan metni ekinde bulunan başvuru formu örneğinin internet sayfasından temini ile Bartın Ticaret İl Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru Tarihi: Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 01/11/2022 Salı günü başlayıp 30/11/2022 Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecektir. 


BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER:
Anılan Yönetmeliğin ‘Başvuru dilekçesine eklenecek belgeler’ başlıklı 17. maddesi gereğince sicil ve listeye kaydolmak isteyen kişilerden aşağıdaki belgeler istenir:
a) Vukuatlı nüfus kayıt örneği.
b) Adres ve iletişim bilgilerini gösteren belgeler ile başvuru yapılan il müdürlüğünün bulunduğu yer il sınırları içinde ikamet edildiğine ya da mesleki faaliyetin yürütüldüğüne dair yazılı beyan.
c) Adli sicil kaydı belgesi.
ç) Görev belgesi ile disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası alınmadığına veya sanat icrasından yasaklı durumda olunmadığına dair kayıtlı olunan meslek kuruluşu ya da çalışılan kurum veya kuruluştan alınan belge.
d) Bilirkişilik yapılacak alanda en az üç yıllık deneyime sahip olunduğunu gösteren belgeler.
e) Temel ve alt uzmanlık alanlarını gösteren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin asılları ve örnekleri.
f) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olunduğuna dair son üç ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
g) 2 adet vesikalık fotoğraf.
ğ) Bilirkişilik temel eğitiminin tamamlandığına dair belgenin aslı ve örneği.
h) Banka hesabına ilişkin bilgilerin bildirildiği yazılı beyan.
ı) Bilirkişilere yapılacak olan tebligatların Hazine ve Maliye Bakanlığının e-tebligat altyapısı kullanılarak yapılabilmesi için varsa vergi dairesinden alınmış olan e-tebligat adresini gösteren belge veya e-tebligat adresini gösteren yazılı beyan. (İnteraktif Vergi Dairesi https://ivd.gib.gov.tr üzerinden yapılabilir) eklenmesi gerekir.
İHTİYAÇ DUYULAN UZMANLIK ALANLARI: 
Ayakkabı Satıcısı/Tamircisi, Bankacı, Bankacılık Bilişim, Bilgisayar Mühendisi, Beyaz Eşya/DTM (buzdolabı, çamaşır makinesı, bulaşık makinesı, fırın vb.), Bisiklet-Şarjlı Bisiklet,  Bilgisayar Programcısı, Çanta İmalatçısı, Değerli Taş, Deri Ürünleri, Diğer Elektrikli/Motorlu Ürünler (jeneratör, akü, testere, matkap vb.), Diş Hekimliği (diş tedavisi, implant, protez, ortodonti vb.) , Doktor-Plastik Cerrahi Estetik (burun estetiği, saç ekimi vb.), Elbise Tasarımcısı, Elektrikli Küçük Ev Aletleri (elektrikli süpürge, su ısıtıcısı, blender, tost makinesi vb.), Elektronik Aletler (cep telefonu, bilgisayar, tablet, televizyon, yazıcı, tarayıcı vb.)  Elektrik Mühendisi, Elektronik Mühendisi, Emlak Komisyoncusu, Eşya Değer Tespiti, Fotoğraf Makinesı, Gayrimenkul Değerleme, Gıda, Giyim ve Tekstil, Gıda Mühendisi, Gümüş Eşya ve Takı, Güvenlik Sistemleri, Güzellik Hizmeti, Halı-Kilim, Hesap Bilirkişisi (sosyal mali içtimai durum araştırması dahil), Isıtma ve Havalandırma Cihazları (kombi, klima, şofben, elektrikli ısıtıcı vb.), İnşaat-Konut (yapım, tamirat, tadilat), Kâğıt Ürünleri, Kişisel Sağlık Cihazları (işitme cihazı, tansiyon aleti vb. ),  Kozmetik Ürünler,  Kuyumcu, Makine Mühendisi, Mobilya (hazır ürünler koltuk takımı gibi ölçü alınıp yapılan ürünler vb.), Motosiklet–Şarjlı Motosiklet Optisyen, Oto Yedek Parça Satıcısı, Otomotiv  (mekanik, motor, elektrik-elektronik, otomobil parçası, tamir, araç değer kaybı vb.) Parfümeri, Parke,  Petrol ve Ürünleri, Saat Satıcısı/Tamircisi, Sıhhi Tesisat, Sigortacılık, Takı Tasarımcısı, Terzi, Unlu Şekerleme İmalat, Yalıtım İzolasyon, Yangın, Züccaciye ve diğer tüm uzmanlık alanları.
Listede yer almayan uzmanlık alanlarına ilişkin başvuru yapmak istiyorsanız ayrıca ek beyan ile listeye uzmanlık alanınızın tanımlanmasını talep edebilirsiniz.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
İhtiyaç duyulması halinde, başvurularda ve eklerinde sunulan bilgi ve belgelere ilişkin ilgili kurum veya kuruluşlardan bilgi istenebilir.Yapılan değerlendirme sonucunda, başvuru sahibinin bilirkişilik için gerekli nitelikleri taşımadığının anlaşılması ve istenen belgelerin verilen sürede tamamlanmamış olması halinde talep reddedilir. Bilirkişiliğe kabul şartlarını sağlayanlar sicile ve listeye kaydedilir.
LİSTELERİN İLANI:
Listeye kaydedilen bilirkişilerden oluşan sicil, 31 Aralık 2023 tarihine kadar Bartın Ticaret İl Müdürlüğünün internet sayfasında, başvuru sahiplerinin ad ve soyadlarına yer verilerek tablo halinde yayımlanması suretiyle duyurulur. Bu duyuru tebliğ yerine geçer.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.