ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL BAKANLIK TEMSİLCİSİ BAŞVURUSU

20 Ekim 2022

ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL BAKANLIK TEMSİLCİSİ BAŞVURUSU

Anonim Şirketlerin genel kurul toplantılarında bulundurulacak bakanlık temsilcisi talebiyle ilgili başvuru işlemleri 
https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden "Bakanlık Temsilcisi Talebi" alanından yapılacak olup, fiziki olarak evrak teslimi yapılmayacaktır.

Anonim Şirketler Genel Kurullarında Bakanlık Temsilcisi Talebi İçin İstenen Belgeler
1) Dilekçe (Örnek)
2) Genel Kurulu Toplantıya Çağıran Organın Kararı,
3) Gündem,
4) Bakanlık Temsilcisi Ücretinin Yatırıldığını Gösterir Belge.


Hesap adı: Bartın Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü
Banka ve Şube adı: 

IBAN: TR960001000052000010005956
 
2022 Ocak ayı itibari ile geçerli olmak üzere Her Bir Yıl İçin Brüt Tutar;

HAFTA İÇİ = 284,90 TL

HAFTASONU = 379,86 TL


Başvurular İlgili Yönetmeliğin 35'inci maddesi gereğince, toplantı tarihinden en az 10 (on) gün önceden yapılmalıdır.TOPLANTIDA HAZIR BULUNDURULACAK BELGELER
- Gündem,
- Hazır Bulunanlar Listesi,
- Şirketin Esas Sözleşmesi,
- Pay Defteri,
- Toplantıya Çağrının Yapıldığını Gösteren Gazete ve Diğer Belgeler,
- Yönetim Kurulunca Hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu,
- Denetçi varsa Denetçi Raporu,
- Finansal Tablolar,
- Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Varsa, İzne Tabi Şirketlerde Bakanlık İzin Yazısı ve Eki Değişiklik Tasarısı, Diğer Şirketlerde Değişiklik Tasarısı,
- Genel Kurul Erteleme Üzerine Toplanmışsa Önceki Toplantıya İlişkin Toplantı Tutanağı, (Elektronik Ortamda da Olabilir.)


ÖRNEK TOPLANTI EVRAKLARI

ÖRNEK GÜNDEM (Olağan Genel Kurul)
ÖRNEK GÜNDEM (Olağanüstü Genel Kurul) (Sadece Madde Tadili)

ÖRNEK HAZİRUN LİSTESİ

ÖRNEK TOPLANTI TUTANAĞI (Olağan Genel Kurul) 
ÖRNEK TOPLANTI TUTANAĞI (Olağanüstü Genel Kurul) (Sadece Madde Tadili)

ÖRNEK VEKALETNAME
ÖRNEK İÇ YÖNERGE