İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARI YETKİ BELGESİ

06 Nisan 2022

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARI YETKİ BELGESİ ALACAKLARIN DİKKATİNE

1) İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ BULUNMASI,
- İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikteki (9/6/2020 Tarihli Ve 31150 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Değişiklikle Beraber) İş Yeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı.
- 9/6/2020 Tarihinden Önce İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretine İlişkin İş Yeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Düzenlenen İşletmelerin İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikteki (9/6/2020 Tarihli Ve 31150 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Değişiklikle Beraber) İlgili İş Yeri Şartlarını Haiz Olup Olmadığı Dair Belediye Yazısı.
- Faaliyet Konusu İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Faaliyetinin Bulunması Gerekir.

 


2) GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ OLUNMASI,
Güncel Vergi Levhası.
- Faaliyet Konusu İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Faaliyetinin Bulunması Gerekir.

3) MESLEK ODASINA KAYITLI OLUNMASI,
- Esnaf Odası veya Ticaret Odasından Güncel Oda Kayıt veya Oda Faaliyet Belgesi. (Son 3 ay içinde alınmış)
- Faaliyet Konusu İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Faaliyetinin Bulunması Gerekir.

4) MESLEKİ YETERLİLİK
- Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,

5) ÖĞRENİM DURUMU
- 15/8/2020 tarihinden sonra ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunanlar(*)  tarafından yapılan yetki belgesi başvurularında en az LİSE MEZUNU olması şarttır. Lise Diploması gerekmektedir.

MUAFİYET
15/8/2020 tarihinden önce ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunanlar(*) tarafından yapılan yetki belgesi başvurularında ise Herhangi bir öğrenim Durum Belgesi gerekmektedir.

(*) Gerçek kişi işletmeleri adına o tarihteki işletme sahibi ya da Tüzel kişi işletmeleri ve şubeler adına o tarihte ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetlerini yürüten yetkili temsilcilerden biri,
 
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR.

1) On sekiz yaşını doldurmuş olmalı,
2) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olmalı,
3) Konkordato talebinde bulunmamış olmalı,
4) Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmalı,
5) İş Yeri Açma Ve Çalışma Ruhsatında bulunan işyeri adresi, Gelir veya Kurumlar Vergisinde kayıtlı olan işyeri adresi ile Meslek Odasına kayıtlı olan işyeri adreslerinin hepsi aynı adres olmalı,

BAŞVURULAR
- Yetki Belgesi başvurular için İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Bilgi Sistemi ietts.gtb.gov.tr adresinden yapılacak.
Hiçbir şekilde elden başvuru kabul edilmeyecektir.
- Başvuru sonucu yine bu sistem üzerinden olacaktır.
- İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Bilgi Sistemine Başvuru Aşamaları Ve Yüklenecek Evrakların Nasıl Yapılacağı Kullanım Klavuzunda Mevcuttur.

EVRAKLAR TARANARAK YÜKLENECEKTİR.
FOTOĞRAFI ÇEKİLEN EVRAKLAR KABUL EDİLMEYECEKTİR.
 
BİLGİ SİSTEMİNE
YÜKLENECEK EVRAKLAR
  1. İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI,
  1. GÜNCEL VERGİ LEHVASI,
  1. GÜNCEL ODA KAYIT BELGESİ VEYA ODA FAALİYET BELGESİ, (Son 3 ay içinde alınmış)
  1. MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ,
  1. ÖĞRENİM DURUMU BELGESİ,
 
Faaliyet Konuları (İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti  Faaliyeti) Nace Kodu 451110 Otomobillerin Ve Hafif Motorlu Kara Taşıtlarının Toptan Ticareti (Ambulans Ve Minibüs Benzeri Motorlu Yolcu Taşıtları Dahil (3,5 Tondan Daha Az))
451111 Otomobillerin Ve Hafif Motorlu Kara Taşıtlarının Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş Mağazalarda Perakende Ticareti (Ambulans Ve Minibüs Benzeri Motorlu Yolcu Taşıtları Dahil (3,5 Tondan Daha Az)) (Galericiler Dahil)
451112 Otomobil Ve Hafif Motorlu Kara Taşıtlarının Bir Ücret Veya Sözleşmeye Dayalı Olarak (Aracılar) Toptan Ticareti (Ambulans Ve Minibüs Benzeri Motorlu Yolcu Taşıtları (3,5 Tondan Daha Az) Dahil)
451113 Otomobil Ve Hafif Motorlu Kara Taşıtlarının Diğer Perakende Ticareti (Ambulans Ve Minibüs Benzeri Motorlu Yolcu Taşıtları Dahil (3,5 Tondan Daha Az)) (Aracılar İle İnternet, Tv. Vb. Üzerinden Ticaret Dahil)
451901 Diğer Motorlu Kara Taşıtlarının Toptan Ticareti (Kamyonlar, Çekiciler, Otobüsler, Römorklar, Yarı Römorklar, Karavanlar Ve Motorlu Karavanlar)
451902 Diğer Motorlu Kara Taşıtlarının Perakende Ticareti (Kamyonlar, Çekiciler, Otobüsler, Römorklar, Yarı Römorklar, Karavanlar Ve Motorlu Karavanlar)İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ HAKKINDA YÖNETMELİK  PDF HALİ Son Güncelleme (15 Ağustos 2020)