KUYUM TİCARETİ YETKİ BELGESİ

04 Nisan 2022

1) MESLEK ODASINA KAYITLI OLUNMASI
- Kaydınızın bulunduğu Odadan (Esnaf Odasından veya Ticaret Odasından) Güncel Oda Kayıt veya Oda Faaliyet Belgesi. (Son 3 ay içinde alınmış)
- Faaliyet Konuları arasında Kuyum Ticareti Faaliyetinin Bulunması.

2) GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ OLUNMASI VE YETKİ BELGESİ BAŞVURU TARİHİ İTİBARIYLA VERGİ DAİRESİNE VADESİ GEÇMİŞ BORCUNUN BULUNMAMASI,
Güncel Vergi Levhası.
- Faaliyet Konuları arasında Kuyum Ticareti Faaliyetinin Bulunması.
- Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı. (İsteyen Kurum Olarak Bartın Ticaret İl Müdürlüğü Kuyum Yetki Belgesi İçin Yazılmalı).

BORCU YOKTUR YAZISI
İnteraktif Vergi Dairesi ivd.gib.gov.tr adresinden e-devlet şifresi ile alınabilecektir.
 


3) USTALIK BELGESİ VEYA MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ
- Kuyumcunun ilgili ustalık belgesi veya mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,
- Kuyumcunun ilgili ustalık belgesi yoksa, kuyum işletmesinin tam zamanlı çalışan en az bir personelinin ilgili ustalık belgesine veya  mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,

MUAFİYET
Kuyumcuların, ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarının kuyumculuk faaliyetleriyle ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda USTALIK BELGESİ VE MESLEKİ YETERLİLİK ŞARTI ARANMAZ.


4) SGK TESCİL VE HİZMET DÖKÜMÜ,
- Kuyum işletmesinin tam zamanlı çalışan en az bir personelinin ilgili ustalık belgesi ile başvuru yapılacaksa, çalışan personelin tam zamanlı çalıştığını belgelemesi için Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK Tescil ve Hizmet Dökümü,

Hizmet Dökümü için çalışan personelin giris.turkiye.gov.tr/Giris adresinden e-devlet şifresi ile alınabilecektir.
 

 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUS
Kuyumcunun ustalık belgesine sahip olması durumunda SGK TESCİL VE HİZMET DÖKÜMÜNE GEREK YOKTUR.
 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR.

Kuyumcuların;
1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,
2) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,
3) Kasten işlenen suçlardan dolayı toplam beş yıldan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, haksız mal edinme, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçlarından hüküm giymemiş veya ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,
4) Gelir veya Kurumlar Vergisinde kayıtlı olan işyeri adresi ile Meslek Odasına kayıtlı olan işyeri adresinin aynı olmalı,
 

BAŞVURULAR
- Yetki Belgesi başvurular için Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi ktbs.ticaret.gov.tr Adresinden Yapılacaktır. 
- Hiçbir şekilde elden başvuru kabul edilmeyecektir. 
- Başvuru sonucu yine bu sistem üzerinden olacaktır.
- Kuyum Ticareti Bilgi Sistemine Başvuru Aşamaları ve Yüklenecek Evrakların Nasıl Yapılacağı Yine Aynı Site Üzerinde Bulunan Kullanım Klavuzunda Mevcuttur.

EVRAKLAR TARANARAK YÜKLENECEKTİR.
FOTOĞRAFI ÇEKİLEN EVRAKLAR KABUL EDİLMEYECEKTİR.
 
BİLGİ SİSTEMİNE
YÜKLENECEK EVRAKLAR
  1. GÜNCEL VERGİ LEHVASI,
  1. GÜNCEL ODA KAYIT BELGESİ VEYA ODA FAALİYET BELGESİ, (Son 3 ay içinde alınmış)
  1. VERGİ DAİRESİNDEN VERGİ BORCU YOKTUR YAZISI,
  1. USTALIK BELGESİ VEYA MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

 

Faaliyet Konuları (Kuyum Ticareti Faaliyeti) Nace Kodu 47.77.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda altın ve diğer değerli metallerden takı, eşya ve mücevherat perakende ticareti (kuyumculuk ürünleri perakende ticareti dahil, gümüşten olanlar hariç)
47.77.05 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda doğal inciden veya kültür incisinden ürünler ile değerli ya da yarı değerli taşlardan ürünlerin perakende ticareti (pırlanta, yakut, zümrüt, safir vb.den yapılan ürünler)KUYUM TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK