“Cumhuriyetimizin 100. Yılında Tüketici Hakları” konulu Resim Yarışması

08 Ocak 2024

Eğitim çağındaki çocuklarımızı ve gençlerimizi bilinçli tüketim ve tüketici hakları konusunda bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak, sanatsal çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek ve kalıcı eserler bırakmaya özendirmek amacı ile Genel Müdürlüğümüzce 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı içerisinde “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Tüketici Hakları” konulu, ülke çapında resmi ve özel okulların, ortaokul 5.6.7.8. sınıf öğrencileri için resim yarışması, düzenlenmiştir.Yarışma Şartnamesini İNDİR

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma için herhangi bir ÖN BAŞVURU yapılmasına gerek yoktur.
 • Yarışma için eserler 09 ŞUBAT 2024 tarihe kadar teslim edilebilir.
 • Okullar toplu olarak tek seferde eserleri belirtilen tarih aralığında teslim edebilir.
 • Ticaret Bakanlığı temsilcileri, Jüri üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları) yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışma ortaokul 5,6,7 ve 8 inci sınıflar için yapılacaktır. 
 • Her öğrenci yarışmaya yalnız bir eserle katılacaktır.
 • Resimler 35x50 ebadındaki resim kâğıdına çizilmelidir. Resimler PASPARTUSUZ olacaktır.
 • Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler. (SİMLİ boya kullanılmayacak, SİM dökülmeyecektir)
 • Resimlerin aslı (orijinali) ve katılım formu, elden, posta veya kargo aracılığı ile İllerde bulunan Ticaret İl Müdürlüklerindeki yarışma sekretaryalarına teslim edecektir.
 • Katılımcılar Ticaret Bakanlığı resmi internet sitesi http://ticaret.gov.tr adresinden, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi https://tuketici.ticaret.gov.tr  ve  https://www.facebook.com/etuketici/ ve https://twitter.com/etuketici sosyal medya hesaplarında yer alan “Yarışma Şartnamesi” ne ulaşabilir.
 • Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir. 
 • Teslim tarihinden sonra yarışma sekretaryasına ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Eserlerin postada görebileceği zararlardan ve postadan doğabilecek gecikmeden Bakanlığımız sorumlu değildir. 
 • Yarışmaya gönderilen resimler daha önce yayınlanmamış ya da her hangi bir ödül kazanmamış olmalıdır. Ya da kopyalanmış olmamalıdır.
 • Yarışmaya gönderilecek eserlerin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzüne Şartname ekinde bulunan EK-TABLO-1 ETİKET'e yer verilecektir. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.
 • Yarışmaya gönderilecek eser ile birlikte eser sahibi tarafından doldurulacak EK- KATILIM FORMU, TAAHHÜTNAME VE VELİ İZİN BELGESİ mutlaka doldurulacaktır. 
  
YARIŞMA TAKVİMİ :
 
Yarışma Başlangıç Tarihi : 01 Aralık 2023 Cuma Günü
Eserlerin Son Teslim Tarihi : 09 Şubat 2024 Cuma Günü (mesai bitimine kadar)  
Seçici Kurul Değerlendirmesi : 15 Şubat 2024 Perşembe
Ödül Kazananların Açıklanması : 15 Mart 2024 Cuma Günü (değişebilir)
(15 Mart Dünya Tüketiciler Gününde ya da Bakanlığımızın belirleyeceği tarihte düzenlenmesi planlanan Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni sonrasında sonuçlar tüm yarışmacılara duyurulacak daha öncesinde dereceler açıklanmayacaktır.
Ödül Töreninin Düzenlenmesi : 15 Mart 2024 Cuma Günü (değişebilir).
Eserlerin Sergilenmesi : 15 Mart 2024 Dünya Tüketiciler Günü kapsamında yapılacak olan Geleneksel Tüketici Ödül Töreni Günü Sergilenecektir.